zdrowemagnesy.pl

Usługi BHP i szkolenia

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy BHP? 

Pracownicy firmy BHP to wyspecjalizowani fachowcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki swojemu wysokiemu poziomowi wiedzy oraz doświadczeniu wspierają oni pracę przedsiębiorstw, oraz instytucji, które zdecydowały się na współpracę z firmą BHP. W zakres usług pracowników BHP wchodzi między innymi przeprowadzanie szkoleń wstępnych oraz okresowych dla pracowników. Ponadto fachowcy z firmy BHP dokonują oceny ryzyka zawodowego. W momencie, gdy w trakcie wykonywania tejże oceny zauważą, jakieś miejsce, które tworzy niebezpieczeństwo w zakładzie pracy, dokonują zmian, które redukują ryzyko wypadku do absolutnego minimum. Pracownicy BHP odpowiedzialni są także za ochronę przeciwpożarową. Ten obszar działalności związany jest między innymi z instruowaniem pracowników, jak należy się zachowywać w trakcie pożaru, a także regularnymi przeglądami obiektów i sporządzaniem protokołów. Działalność zewnętrznej firmy BHP na terenie zakładu pracy sprawia, że pracownicy ufają swojemu pracodawcy, a osoby, które zarządzają firmą, stają się odciążone. Sporo obowiązków pracodawcy wykonują specjaliści z firmy BHP. Firma może dzięki temu skupić się na tym, co dla niej najważniejsze.

bhp poznań

Na czym polegają szkolenia przeprowadzane przez pracowników firmy BHP? 

Szkolenia, które przeprowadzają pracownicy BHP, dzielą się na wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne składa się ze szkolenia ogólnego oraz stanowiskowego. Szkolenie ogólnie dotyczy sposobów zachowania się w pracy oraz między innymi rozmaitych norm, które obowiązują zgodnie z polskimi przepisami. Pracownicy podczas szkolenia stanowiskowego uczą się natomiast pracy na stanowisku w taki sposób, aby nie tworzyło to zagrożenia dla nich ani osób, które znajdują się w najbliższym otoczeniu. Polskie przepisy prawne obligują każdego pracodawcę do dopilnowania, aby żaden pracownik nie rozpoczął swojej pracy bez ukończonego szkolenia BHP. Pracodawcy, którzy ignorują wspomniane przepisy, narażeni są na dotkliwe kary, a bardzo często przeprowadzane są kontrole. Dzięki pracy specjalistów z zewnętrznej firmy BHP, pracodawcy nie muszą osobiście szkolić pracowników. Dzięki temu mają więcej czasu oraz gwarancję, że proces szkolenia został oddelegowany do naprawdę kompetentnych osób. Któż bowiem lepiej może przeprowadzić szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy niż pracownik firmy, która specjalizuje się w tej tematyce. Szkolenia wstępne oraz okresowe przeprowadzane są przez specjalistów BHP doskonale przygotowanych na ewentualne pytania pracowników. Często pracownicy BHP w trakcie szkoleń przytaczają przykłady różnych sytuacji, które znają ze swojego doświadczenia zawodowego, a także korzystają na przykład z materiałów filmowych.