zdrowemagnesy.pl

Usługi

Nasza oferta

Jesteśmy firmą, która specjalizuje się w usługach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferujemy wsparcie dla firm oraz instytucji. W ramach wsparcia między innymi: przeprowadzamy szkolenia BHP wstępne, a także okresowe, zapewniamy ochronę przeciwpożarową, dokonujemy oceny ryzyka zawodowego, tworzymy regulaminy korzystania z obiektów oraz stanowisk pracy, reprezentujemy firmy oraz instytucje przed państwowymi instytucjami kontrolnymi (na przykład Państwową Inspekcją Pracy), oraz udzielamy wsparcia przy różnorodnych trudnych sytuacjach. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy bazować na rozwiązaniach, które zostały już przez nas wdrożone w innych firmach o podobnej specjalizacji. Dla przykładu pracownicy BHP, którzy świadczą usługi na terenie zakładów produkcyjnych, mają doświadczenie nabyte w podobnych miejscach pracy. Nasi wysoce wykwalifikowani specjaliści sprawiają, że pracodawcy mogą być spokojni, a pracownicy mają większe zaufanie do swoich przełożonych. Ponadto redukowane do minimum jest ryzyko wypadku, dzięki czemu praca przebiega spokojnie, a cały personel firm oraz instytucji, z którymi współpracujemy, może skupić się na najważniejszych aspektach działalności. Dzięki atrakcyjnym cenom, które oferujemy, nasze usługi zyskały bardzo wielu klientów.